Dceřiná společnost UDI CEE a.s. prostřednictvím primární nabídky akcií v programu START IPO organizované BCPP nabízí tuzemským investorům možnost podílet se na vybraných projektech.

Do UDI CEE a.s. vkládá UDI Group v první fázi 2 projekty, jejichž budoucí hodnota aktiv po dokončení (tzv. GDV) dle znaleckých posudků přesáhne 2 mld. CZK.

Více informací o UDI CEE a.s.První START DAY, tedy IPO úpis akcií UDI CEE a.s. proběhl dne 2.10.2018.
Celkový POČET UPSANÝCH AKCIÍ je 587 000 ks, což tvoří UPSANÝ PODÍL ve výši 37% na společnosti. Obchodovalo se v tzv. lotech, přičemž 1 LOT = 587 ks
CELKEM ZOBCHODOVANÝ OBJEM AKCIÍ V KČ činí tedy 258 280 000 Kč a CENA ÚPISU činila 440 CZK za 1 akcii.
Dosažená cena úpisu ve výsledku dosáhla navýšení o +5,77 % proti vypsané minimální ceně 416,- CZK díky převisu poptávky nad nabídkou. Jednalo se o největší úpis IPO na burze od vstupu společnosti Moneta Money Bank v roce 2016.

V pořadí druhý START DAY, tedy obchodování první obchodování s jednou již upsanými akciemi IPO se konal 27.11.2018
Zobchodováno bylo celkem 2 935 ks akcií, tzn. dosažený finanční objem ve výši 1 320 750 Kč.
Kurz dosáhl hranice 450 Kč za akcii, tzn. navýšení KURZU OD OTEVÍRACÍHO KURZU ZE DNE 2.10.2018, to jest + 2,27 % proti prvnímu kurzu úpisu (440 Kč), což přepočteno na roční bázi je zhodnocení akcie ve výši 14,80 % p.a.