Duga, Bělehrad, Srbsko

Lokalita na kraji původní industriální zóny, jejíž součástí je přístaviště Danube Port, je situována ve Starém Bělehradě v městské části Viline Vode na pravém břehu Dunaje. Poloha komplexu kopíruje linii zrušeného železničního koridoru, který bude nahrazen zeleným pásem v podobě parku podle plánu urbanistického rozvoje starého Bělehradu.

Území má velký rozvojový potenciál a jeho revitalizací vznikne prostor pro doplnění chybějících ploch pro administrativní a komerční celky v centrální části Starého Bělehradu. Aktuálně dokončujeme projekt pro udělení územního rozhodnutí pro první fázi.

Vzhledem k tomu, že se v rámci Bělehradu jedná o významnou lokalitu, na celou zájmovou oblast byla vypsána mezinárodní architektonická soutěž, které se zúčastnili významné evropské ateliéry. Architekti byli požádáni, aby nenavrhovali pouze nemovitosti na pozemcích UDI, ale také další související veřejnou vybavenost, jako je např. základní škola, mateřská škola, lékařské centrum atd...


« zpět na seznam projektů
ÿ