Дуга, Београд, Србија

Парцела се налази на ободу индустријске зоне која укључује Луку Београд, у делу општине Палилула познатом као Вилине воде. Наслања се на некадашњу линију железнице која ће бити замењена зеленим појасом (линијским парком који ће се простирати од Калемегдана до Панчевачког моста). У близини су урбани делови општине Стари град.

Ова област има велики потенцијал за развој и њеном ревитализацијом створиће се простор за административне и комерцијалне садржаје који тренутно недостају централном делу Палилуле.

С обзиром на то да је локација велике површине и да својом позицијом гравитира и ка центру и ка Дунаву, организовали смо међународно архитектонско такмичење како би направили предлог најбољег архитектонског и функционалног концепта валоризације локације. Од архитеката је тражено не само да предложе дизајн некретнина на UDI-јевом земљишту већ и осталих повезаних јавних објеката као што су основна школа, вртић, дом здравља и уређење јавних зелених површина.

Тренутно смо у фази развоја пројектне документације за потребе исходовања локацијских услова прве фазе. За разраду исте задужен је локални биро Zabriskie уз подршку бироа Hlaváček & Partner Studio из Чешке.


« Назад на све пројекте