Праг, Стодулки, Нове Бутовице – мултифункционални центар бр. 2,

Подаци о продаји: продаја дивелоперског пројекта компаније MERA – INVEST s.r.o. společnosti Metrostav Praha a.s.
Реализација: 2003 - 2005
Цена: 620 милиона чешких круна
Комерцијални простор: 6.700 m²
Број станова: 220

« Назад на све пројекте