Логистички центар Пжехишов, Чешка

Површина ове парцеле износи 330,000 m² и налази се на локацији Д5 аутопута Праг - Пилсен - Розвадов, око 1.2 км према излазу бр. 100 магистралног пута у правцу општине Херманова Хут. Намера је да се изгради логистички комплекс са стоваришним халама површине 100,000 m2.
« Назад на све пројекте