Velká sídliště pro moderní a efektivní bydlení tisíců rodin. Špičkové kancelářské projekty v centrech evropských metropolí. Logistické zázemí, které pomůže rozvíjet online podnikání. To vše zajišťuje mezinárodní developerská skupina UDI Group. Naše znalosti, zkušenosti a vize nám umožňují dosahovat cílů, plnit úkoly a zapojovat nejlepší architekty, projektanty a designéry. Naše celosvětová působnost nám poskytuje přístup a odborné znalosti. Naše místní týmy a partneři nám poskytují vhled do místních podmínek, což nám umožňuje přizpůsobit naši strategii a poskytnout řešení šitá na míru pro každý jednotlivý trh. Společně vytváříme trvalou ekonomickou a sociální hodnotu.

Velké věci. Věci, které spojují komunitu. Malé věci, kterých si všimne jen málokdo. Na všech nám záleží – stejně. Nikdy nepřestáváme hledat způsoby, jak vytvářet hodnoty pro naše zákazníky a partnery.

Jsme aktivními investory, developery a správci nemovitostí. Náš rozsah a šíře působnosti nám dávají jedinečný pohled a odpovědný přístup.

Skupina UDI, která má své kořeny v Česku, působí na evropském developerském trhu již 30 let. Za tu dobu připravila a postavila více než 100 developerských projektů, především bytů v krajských městech Česka, ale také kanceláří, logistických a obchodních center. V současné době naše týmy připravují předprojektovou přípravu nebo výstavbu aktiv v hodnotě 87 miliard korun na dvou kontinentech. Naše konkurenční výhoda spočívá v kombinaci globálních platforem a odborných znalostí s lokálními trendy a zkušenostmi, hloubka a šíře zkušeností našeho týmu jsou doplněny důslednou analýzou rizik a rozhodnutími založenými na datech s cílem vytvořit výjimečné zážitky a hodnotu.

Díky týmové práci je výsledek lepší.

Silné, autentické a spolupracující vedení je srdcem UDI Group. Vedení se důsledně zaměřuje na hodnoty a etiku, které prostupují všemi aspekty naší práce. Každý z nás každý den využívá své dovednosti a zkušenosti k tomu, abychom se ujistili, že jdeme za svými cíli.

Majitel

Radek Menšík
Pan Menšík je stavební inženýr. Svou kariéru zahájil v roce 1992 ve stavební firmě svého otce. V roce 1996 převzal společnost jako generální ředitel. Do stavebního portfolia společnosti patřily projekty ve větších městech v Česku, později se rozšířily i do hlavního města Prahy. Byl to on, kdo se na základě růstu a úspěchu společnosti rozhodl investovat na mezinárodní úrovni pod názvem UDI Group.

Radek Menšík

Vrcholový management

Jan Chromeček
Jan Chromeček má více než 22 let zkušeností získaných na různých úrovních stavebního procesu, od vývoje, investování, projektování až po komplexní řízení projektů. Jeho zkušenosti zahrnují různé pozice v oblasti nemovitostí a stavebnictví. Od projektanta přes stavbyvedoucího, manažera dodávek, řízení projektů a staveb až po výkonný management. Je členem Institutu autorizovaných inženýrů. Jeho zkušenosti sahají do více než 15 zemí světa.

Jan Chromeček

Pavel Šemík
Pavel Šemík je zkušený profesionál s 25letou praxí ve finančním sektoru. Svou kariéru zahájil v podnikovém bankovnictví, kde se zdokonalil v různých finančních operacích. Později Pavel přešel k investicím do nemovitostí a treasury, čímž rozšířil své znalosti a záběr v oboru. Během své kariéry se zaměřoval především na region střední a východní Evropy (CEE), ale rozšířil svůj záběr i na další části Evropy. Díky svým rozsáhlým zkušenostem je Pavel cenným přínosem s hlubokou znalostí finančního prostředí a různých trhů.

Pavel Šemík

Zuzana Čižmáriková
Zuzana má 17 let profesní praxe v oblasti stavebnictví a správy nemovitostí včetně prodeje. Během své kariéry pracovala jak na straně generálního dodavatele jako technický pracovník, tak na straně investora jako koordinátorka velkých developerských projektů, V mezinárodní struktuře UDI Group řídí obchodní týmy ve všech regionech.

Zuzana Čižmáriková

Ondřej Ležatka
Ondřej se věnuje advokátní praxi více než 20 let. Svou kariéru zahájil jako koncipient a následně jako seniorní právník ve špičkových mezinárodních a českých advokátních kancelářích v České republice. Později se přesunul do oblasti podnikání, kde zastával výkonné právní a manažerské pozice ve finančních skupinách investujících do nemovitostí a energetických aktiv po celé Evropě. V současné době Ondřej řídí právní záležitosti a vyjednává transakce fúzí a akvizic ve všech jurisdikcích spadajících pod UDI Group. Zajišťuje, aby byly v každé zemi splněny místní právní požadavky, a transakce proběhly včas a efektivně.

Ondřej Ležatka

Country Management

Štěpán Svoboda
Štěpán je profesionál s více než 15 lety zkušeností v oblasti rozvoje a řízení obchodu. Působil na pozicích ve společnostech Doosan Škoda Power, ČKD a Solek, kde prokázal zkušenosti s identifikací a uváděním úspěšných projektů na trh. V posledních šesti letech zastával Štěpán vedoucí pozice v Chile, Kostarice a Panamě, čímž dále rozšířil své odborné znalosti v oblasti vedení obchodu v tomto regionu.

Štěpán Svoboda

Vladimir Djurdjević
Vladimir je architekt s dvacetiletou odbornou praxí v Srbsku a Černé Hoře, kde pracoval jako ředitel, projektový manažer a konzultant na různých projektech rezidenční a komerční výstavby pro mezinárodní investory.

Vladimir Djurdjević

Bernhard Widder
Bernhard má 26 let zkušeností ve vedoucí funkci v oblasti projektování, technického zařízení budov a pozemního stavitelství. V různých obdobích zastával pozice ředitele, vedoucího nákupu, projektového manažera a mezinárodního konzultanta pro společnosti jako Strabag, ECE, YIT a další. Jeho evropské zkušenosti zahrnují Rakousko, Rumunsko a nyní i Česko.

Bernhard Widder

Michał Żuliński
Ve stavebnictví Michał působil na různých technických pozicích. Začínal jako stavbyvedoucí a své zkušenosti dále prohluboval v Polsku a ve Velké Británii. Dvanáct let pracoval ve společnosti CBRE, kde byl zodpovědný za region střední a východní Evropy. Je držitelem certifikované licence stavitele v Polsku a ve Velké Británii.

Michał Żuliński

UDI Group
Amanda Spring
Amanda má více než 30 let zkušeností v oblasti nemovitostí, z toho 27 let ve střední a východní Evropě. Dříve působila jako výkonná ředitelka ruské pobočky společnosti DTZ a byla zodpovědná za založení a vedení společnosti Teesland iOG na středoevropském území. Má zkušenosti ve všech hlavních sektorech realitního trhu, včetně maloobchodu, průmyslu, kanceláří a rezidenčního bydlení, a řídila projekty jak pro soukromé společnosti, tak pro velké institucionální investory.

Amanda Spring

UDI Group
Szilvia Vida
Zkušená makléřka a manažerka s praxí v oblasti nemovitostí od roku 2008. Získala franšízu nadnárodní realitní společnosti. Zabývá se především rezidenčním a kancelářským trhem, ale má zkušenosti i s logistikou a akvizicemi.

Szilvia Vida

Jakub Malý
Jakub Malý pracuje ve stavebnictví a na souvisejících pozicích již 20 let. Během této doby zastával technické, manažerské a ředitelské pozice ve velkých národních a nadnárodních stavebních společnostech. Další zkušenosti má s řízením velké výrobní společnosti zabývající se těžbou a zpracováním surovin. Posledních 15 let je Jakub autorizovanou osobou ve stavebnictví a v této funkci zaštiťuje činnost několika společností v rámci České republiky.

Jakub Malý

URBAN DEVELOPERS AND INVESTORS LTD   |   Registered seat: 9 Chapel Place, EC2A 3DQ London, England, reg. no. 4722590
© 2023 Urban developers and investors. All Rights Reserved. web@&design graphica.cz