Bytové domy Brno Husovice

Brno, Česko

Fungující průmyslový areál v blízkosti centra Brna na břehu řeky Svitavy bude v několika etapách přebudován na moderní polyfunkční objekt. Jižní část areálu bude v první etapě přestavěna na ubytování hotelového typu.

UDI Group
Přímo u řeky
UDI Group
2
budovy
UDI Group
864 bytových jenotek
UDI Group
Dokončení
2028
V přípravě
Ubytování / Obchody
V přípravě
Architekt Ladislav Lábus, Alena Šrámková
Rozsah 37 500 m²
Investice 117,71 milionů EUR
Lokalita Česko, Brno - Husovice
URBAN DEVELOPERS AND INVESTORS LTD   |   Registered seat: 9 Chapel Place, EC2A 3DQ London, England, reg. no. 4722590
© 2023 Urban developers and investors. All Rights Reserved. web@&design graphica.cz